Voetbalrellen, we hebben het allemaal wel gezien of gehoord.
Een logische vervolg vraag is natuurlijk: is dit gedekt? 

Schade door bijvoorbeeld rellen wordt ook wel Molest genoemd.
Molest wordt in de Nederlandse verzekeringsmarkt verdeeld in:
→ groot molest: zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
→ klein molest: zoals sabotage, opstootje of rellen

Het is voor Verzekeraars onder Nederlands toezicht verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. Kortom, groot molest.

Bij klein molest mogen verzekeraars zelf bepalen of dit onder de dekking valt.

Vanuit onze voorwaarden is enkel groot molest uitgesloten en
valt klein molest onder onze dekking.
In reactie op de vraag of rellen gedekt zijn onder onze voorwaarden is het antwoord
dus ja, zolang deze gezien worden als klein molest.

Vanuit de brandpolis zijn de volgende evenementen gedekt:
→ relletjes of opstootjes
incidentele collectieve geweldsmanifestaties (tenzij het gebouw leeg staat)
→ van buiten komende onheilen
elk ander plotseling verlies van of schade aan de verzekerde zaken die optreedt op de
verzekerde locatie

bron: Verbond van Verzekeraars en apc holland voorwaarden