Milieuschade is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als je eigenaar bent van een gebouw. Toch is het slim om dit te verzekeren wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak hebt liggen of er nog asbest in het gebouw aanwezig is.

nieuwe milieuschadeverzekering
De nieuwe milieuschadeverzekering mét dekking voor zonnepaneeldeeltjes is nu beschikbaar!
Vrijwel alle woningen en bedrijven kunnen gebruik maken van deze milieuschadeverzekering. Via het extranet kan gekozen worden uit meer dan 2.500 hoedanigheden.

regelgeving

De regelgeving rondom milieuvervuiling is in de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Ondernemers en gebouweigenaren worden vaker aansprakelijk gesteld voor eventuele vervuiling zelfs als zij niet direct verantwoordelijk zijn. De opruimings- en saneringskosten kunnen hoog oplopen en op andere verzekeringen is meestal geen dekking. Het afsluiten van een milieuschadeverzekering (MSV) is daarom een goede keus.

sanering

Met de MSV ben je verzekerd voor het saneren als er een zodanige verontreiniging is dat de toepasselijke overheidsnormen worden overschreden. Dit geldt op het eigen terrein én op het terrein van anderen. In geval van zaakschade door de verspreiding van zonnepaneeldeeltjes is er dekking als er minder dan 40 zonnepanelen op het dak liggen. De eventuele kosten voor onderzoek of rechtsbijstand bij een schade zijn meeverzekerd.

 

bailey vertelt…
De nieuwe milieuschadeverzekering mét dekking voor zonnepaneeldeeltjes is nu beschikbaar!
bailey vertel me meer!