Elektra controle

Klik hier voor de Elektra Handout voor uw verzekerde

NTA 8220 en SCIOS Scope 10
Eind 2017 is de NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico” operationeel geworden. De NTA 8220 is ontwikkeld door inspecteurs en verzekeraars als beoordelingsmethode voor het risico op brand in elektrische installaties. Tot voor kort werd door verzekeraars in de polisvoorwaarden opgenomen dat de elektrische installatie moest worden geïnspecteerd volgens de protocollen NEN 3140, VIER (Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s) of Agro Elektra. Deze inspecties zijn niet expliciet gericht op de beoordeling van het risico op brand. De NTA 8220 is dat wel.

Wat is een NTA 8220 inspectie?

Een onafhankelijk keuringsbedrijf beoordeeld uw elektrische materieel op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken. Dit houdt in:

  • Een visuele beoordeling van de installaties in risicovolle ruimten, machines en schakel en- verdeelinrichtingen. In de NTA 8220 zijn deze risicovolle ruimten en machines benoemt;
  • Infraroodopnames van schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren;
  • Metingen of beproevingen waar noodzakelijk;
  • Rapportage met foto’s van de aangetroffen risicovolle situaties.

Wat is SCIOS Scope 10?
Om de kwaliteit van de NTA 8220 inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd. Een SCIOS gecertificeerde inspecteur wordt elke 18 maanden praktische ge-audit door een certificerende instelling.
Een NTA 8220 inspectie door een SCIOS Scope 10 inspecteur, wordt een SCIOS Scope 10 inspectie.

Hoe werkt het?
APC Holland vraagt u een NTA 8220 inspectie uit te voeren, door een SIOS Scope 10 gecertificeerd inspectiebedrijf. Deze inspectie voldoet aan de certificatie regeling van SCIOS Scope 10, onderdeel hiervan is het afmelden in het SCIOS portaal. Indien wij afwijkingen constateren wordt de inspectie afgemeld met openstaande constateringen; zo niet of nadat afwijkingen zijn opgelost wordt dit gewijzigd in afmelding zonder constateringen. De leges voor de afmelding zijn opgenomen in de aanbieding. Kies uw verzekeraar uit de lijst of kies voor een standaard SCIOS Scope 10 inspectie.

Hier kunt u direct de prijs berekenen van de NTA 8220 inspectie.

Innovatie voor tussenpersonen

APC Holland is een innovatieve assuradeur gericht op zakelijke schadeverzekeringen.
Onze Tussenpersonen kunnen via de online module binnen enkele minuten een offerte aanvragen voor zakelijke exploitanten of onroerend goed bezitters.

Zaken doen? Bel ons: 070 - 763 0 763
logo-apc

Inloggen