Elektra controle

Handout
Klik hier voor de Elektra Handout voor uw verzekerde

NTA 8220 en SCIOS Scope 10
Eind 2017 is de NTA8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico” operationeel geworden. De NTA8220 is ontwikkeld door inspecteurs en verzekeraars als beoordelingsmethode voor het risico op brand in elektrische installaties. Tot voor kort werd door verzekeraars in de polisvoorwaarden opgenomen dat de elektrische installatie moest worden geïnspecteerd volgens de protocollen NEN3140, VIER (Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s) of Agro Elektra. Deze inspecties zijn niet expliciet gericht op de beoordeling van het risico op brand. De NTA8220 is dat wel.

Wat is een NTA 8220 inspectie?

  • Een onafhankelijk keuringsbedrijf beoordeeld uw elektrische materieel op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken. Dit houdt in:
  • Een visuele beoordeling van de installaties in risicovolle ruimten, machines en schakel en- verdeelinrichtingen. In de NTA8220 zijn deze risicovolle ruimten en machines benoemt;
  • Infraroodopnames van schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren;
  • Metingen of beproevingen waar noodzakelijk;Rapportage met foto’s van de aangetroffen risicovolle situaties.

Wat is SCIOS Scope 10?
Om de kwaliteit van de NTA8220 inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd. Een SCIOS gecertificeerde inspecteur wordt elke 18 maanden praktische ge-audit door een certificerende instelling.
Een NTA 8220 inspectie door een SCIOS Scope10 inspecteur, wordt een SCIOS Scope10 inspectie.

Voor een voorbeeld van hoe een dergelijke inspectierapportage er uit ziet, klik hier voor een voorbeeld Scope10 rapportage (inclusief afmelden in het Scios register).

Hoe werkt het?
APC Holland vraagt u een NTA8220 inspectie uit te voeren, door een SIOS Scope10 gecertificeerd inspectiebedrijf. Deze inspectie voldoet aan de certificatie regeling van SCIOS Scope10, onderdeel hiervan is het afmelden in het SCIOS portaal. Indien wij afwijkingen constateren wordt de inspectie afgemeld met openstaande constateringen; zo niet of nadat afwijkingen zijn opgelost wordt dit gewijzigd in afmelding zonder constateringen. De leges voor de afmelding zijn opgenomen in de aanbieding. Kies uw verzekeraar uit de lijst of kies voor een standaard SCIOS Scope10 inspectie.


Voor een voorbeeld van hoe een dergelijke inspectierapportage er uit ziet, klik hier voor een voorbeeld NTA8220 rapportage ( zonder afmelden).

Direct aanvragen?
Hier kunt u direct de prijs berekenen en een aanvraag doen voor een NTA8220 of Scope10 inspectie.

Klik op het logo voor de informatiefolder:

 
 

Innovatie voor tussenpersonen

APC Holland is een innovatieve assuradeur gericht op zakelijke schadeverzekeringen.
Onze Tussenpersonen kunnen via de online module binnen enkele minuten een offerte aanvragen voor zakelijke exploitanten of onroerend goed bezitters.

Zaken doen? Bel ons: 070 - 763 0 763