De prijzen blijven stijgen, dit vraagt om snel bijsturen en aanpassingen doorvoeren. Zeker als we onderverzekering willen voorkomen.

nieuwe indexcijfers
Door de snelle ontwikkelingen worden de indexcijfers voor gebouwen en inventarissen vaker aangepast. Hiervoor hanteren we de kwartaalindexcijfers van Troostwijk.

De nieuwe Troostwijk-indexcijfers zijn:
129,2 voor bedrijfsgebouwen en kantoren
127,0 voor woningen
127,1 voor bedrijfsinventaris

wat dit betekent voor jou en jouw relatie
Bij de prolongatie wordt het op dat moment geldende indexcijfer toegepast. (Zie de website van Troostwijk.) De verzekerde sommen voor het gebouw, huurdersbelang en inventaris worden daarmee aangepast.

invloeden
Troostwijk schrijft: “Kwartaal op kwartaal laten de bouwkosten een geringe stijging zien. De productiekosten voor inventaris stijgen iets harder. Jaar op jaar is nog altijd sprake van een aanzienlijke stijging van zowel de bouwkosten als de productiekosten voor inventaris. Het zijn vooral de hogere loonkosten die doorwerken in de jaar op jaar ontwikkeling. Voor de inventaris speelt nog mee dat prijzen voor eindproducten nog altijd stijgen.”

bailey vertelt…

Ondanks de index ligt onderverzekering vandaag de dag op de loer. Laat gebouwen en inventaris daarom regelmatig taxeren.

voorkom onderverzekering met taxatie